Bilgisayarlarımızda verilerimizi harddisk ya da SSD üzerinde saklarız. Verilermizi sakladığımız bu diskler arızalandığında veri kaybı yaşamamız kaçınılmaz oluyor ya da disklerimizin performansını artırmak istiyoruz. Bu durumda raid yapısı imdadımıza yetişiyor.

Raid (Redundant Array of Independent Disks), bağımsız disklerin yedekli dizisi anlamına gelmektedir. Yazılımsal ya da donanımsal olarak yapılabilmektedir. Donanımsal olanlar için raid kartı gerekmektedir. Raid en az iki disk ile birlikte yapılabilmekte olup diskleri birbirine birleştirerek kapasitesini ve performansını artırmak ya da yedekli çalışacak şekilde bağlayarak herhangi bir arıza durumunda veri kaybından korunmak için yapılmaktadır.  Bir çok raid türü bulunmaktadır. 

Raid KartıRaid Kartı

Bazı raid yapıları kısaca aşağıdaki gibidir;

 • Raid 0

  En az iki disk ile yapılmaktadır. Bu yapıda disk kapasitesi ve performans artırılmaktadır. Bu yapıda diske yazılacak olan bir veri disk sayısına göre bölünerek tüm disklere parça parça yazılırlar. Aynı şekilde veriye ulaşılmak istendiğinde de tüm disklerden aynı anda okunmaktadır. Bu bize okuma ve yazma işleminde hız kazandırmaktadır ancak diskin biri arızalandığında veri bütünlüğü bozulacağı için veri kaybı yaşanacaktır.

  Raid 0

 • Raid 1

  En az iki disk ile yapılmaktaır. Bu yapıda toplam kapasite en düşük disk kapasitesi kadardır. Veri her iki diske aynı şekilde yazılmakta olup herhangi bir disk arızasında arızalı disk değiştirilerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak performans artışı olmamaktadır.

  Raid 1

 • Raid 10

  En az 4 disk ile yapılmatadır. Raid 1 ve Raid 0 birleşiminden oluşmaktadır. Bu yapıda disk performansı da artmakta diskler arasındaki veri güvenliği de sağlanmaktadır. Disklerden biri arızalandığında değiştirilerek kullanmaya devam edebilirsiniz ancak bir raid gurubunda bulunan iki diskin arızalanması durumunda veri yapısı bozulacaktır.

  Raid 10

 • Raid 0+1

  Bu yapı raid 10'un tam tersidir. İki farklı raid 0 yapının raid 1 ile birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bu yapıda raid 10'dan farklı olarak her iki raid grubundan bir diskin arızalanması durumunda veri bütünlüğü bozulacaktır.

  Raid 0+1

Tüm bunların haricinde raid 2, raid 3, raid 4, raid 5, raid 6, raid 15, raid 50, raid 51 ve raid 60 yapıları da bulunmaktadır. Raid yapısındaki genel amaç performans ve veri güvenliğini sağlamaktadır. Her yapının kendine özel maliyeti bulunmaktadır. İhtiyaçlar ve bütçe doğrultusunda istediğiniz yapıyı uygulayabilirsiniz.