SMTP Email Error 450 Kodu

E-posta iletilerinde çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemektedir. Teslim edilmeyen e-postalarda bir kod ve açıklama ile göndericilerine geri dönmektedir. Bu hata kodları ve açıklamaları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir.Bu dönene hata kodları arasında 450 hata kodu ayrıntıları kendi içinde bir çok hata koduna ayrılmaktadır. 

SMTP 450 Tata Kodu Ayrıntıları

SMTP 450 hata kodu ayrıntıları:

 • 450 4.1.1 : Recipient address rejected: unverified address: Address verification in progress – Alıcı adres tarafından reddedildi: Adres halen doğrulanıyor.
 • 450 4.1.1 : Recipient address rejected: unverified address: unknown user –  Alıcı adres tarafından reddedildi: doğrulanmamış adres: bilinmeyen kullanıcı.
 • 450 4.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in local recipient table – Alıcı adres tarafından reddedildi: Kullanıcı yerel alıcı tablosunda yok.
 • 450 4.2.0 : Recipient address rejected: “Greylisted, – Alıcı adres tarafından reddedildi: Gri listeye alındı.
 • 450 4.3.2 Service currently unavailable – Hizmet şu anda kullanılamıyor.
 • 450 4.3.2 try again later – daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 450 4.7.1 : Client host rejected: Try again later – İstemci hostu tarafından reddedildi: Daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 450 4.7.1 : Client host rejected: Greylisted for 5 minutes – İstemci hosting tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı.
 • 450 4.7.1 : Recipient address rejected: Greylisted for 5 minutes – Alıcı hostu tarafından reddedildi: 5 dakika için Gri listeye alındı.
 • 450 4.7.1 : Recipient address rejected: Policy Rejection – greylisted, try again later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – gri listeye alındı, daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 450 4.7.1 : Recipient address rejected: Policy Rejection- Please try later. – Alıcı adres tarafından reddedildi: Politika Reddedildi – Daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 450 4.7.1 : Recipient address rejected: Service temporarily unavailable – Alıcı adres tarafından reddedildi: Hizmet geçici olarak devre dışı.
 • 450 busy – please try later – meşgul, daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 450 Greylisted, come back later – daha sonra tekrar deneyin.
 • 450 Please try later – Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • 450 Requested mail action not taken: mailbox unavailable – İstenen e-posta işlemi gerçekleştirilmedi: posta kutusu yok.
 • 450 sorry, recipient’s account limit exceeded – üzgünüm, alıcı hesabı limitlerini aştı.
 • 450 This mail is temporarily denied – Bu eposta geçici olarak reddedildi.
 • 450 try again later - daha sonra tekrar deneyiniz.

Tüm SMTP Hata Kodları