SMTP mail hataları ve açıklamaları

Bazen e-posta yolu ile çok önemli evrakları bir yerden bir yere gönderiyoruz. Ancak bu e-postalar göndermiş olduğumuz alıcıya ulaşmadığı zamanlar oluyor. Ulaşmayan her e-postada bir hata bizlere dönmektedir. Dönen bu hatalar göndermiş olduğumuz e-postaların neden alıcıya ulaşmadığını açıklamaktadır. Bu hatalara SMTP mail hatası denmektedir. Hata kodları ve açıklamaları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir. Bu kodlara göz atarak durum ile ilgili ayrıntılı bilgi edinilebilir.

E-posta SMTP Hataları ve Anlamları

Gönderdiğimiz e-postaların karşı alıcıya ulaşmaması durumunda bir hata kodu oluşmaktadır. Bir çok hata kodu vardır ama bu hata kodları kendi arasında bile dallara ayrılmaktadır. Sizler için genel SMTP hata kodlarını derledik gelin birlikte almış olduğunuz hata kodunu inceleyelim;

SMTP Mail Hata Kodları

200 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

 • 211 – System status / system help reply  Sistem durumu / sistem yardım cevabı.
 • 214 – Help message – Yardım mesajı.
 • 220 – Domain service ready – Domain hizmeti hazır.
 • 221 – Domain service closing transmission channel – Domain hizmeti iletim kanalını kapattı.
 • 250 – Requested mail action completed and OK – İstenen mail işlemi tamamlandı.
 • 251 – Not Local User, forward email to forward path – Yerel bir kullanıcı değil, epostayı yönlendirme adresine yönlendirin.
 • 252 – Cannot Verify user, will attempt delivery later – Kullanıcı doğrulanamadı, daha sonra teslim edilmeye çalışılacak.
 • 253 – Pending messages for node started – Başlatılan node için bekleyen mesajlar var.

300 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

En az karşımıza çıkabilecek hata kodlarıdır.

 • 354 – Start mail input; end with . – Mail giriş başlangıcı; ile sona eriyor.
 • 355 – Octet-offset is the transaction offset –  Octet-offset işlem çıktısı.

400 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

400 hata kodları içerisinde bulunan 450 Hata kodu kendi içinde bir çok dala veya hataya ayrılmaktadır.

 • 421 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı.
 • 432 – Domain service not available, closing transmission channel – Domain hizmeti müsait değil, iletim kanalı kapatıldı.
 • 450 – Requested mail action not taken: mailbox unavailable. request refused – İstenen mail işlemi gerçekleştirilmedi, posta kutusu yok. talep reddedildi.
 • 451 – Requested action aborted: local error in processing Request is unable to be processed, try again – İstenen işlem sona erdirildi: talep edilen işlem gerçekleştirilemeyeceği için yerel bir hata meydana geldi.
 • 452 – Requested action not taken: insufficient system storage – İstenen işlem gerçekleştirilmedi: sistem depolama alanı yetersiz.
 • 453 – No mail – Mail yok.
 • 454 – TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism - Geçici bir süreyle TLS kullanılamıyor. İstenen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekiyor.
 • 458 – Unable to queue messages for node – Node için mesajlar kuyruğa alınamıyor.
 • 459 – Node not allowed: reason – Node izinli değil.

500 ile Başlayan SMTP Hata Kodları:

500 hata kodları arasında bulunan 550, 552 ve 554 hata kodları kendi içinde bir çok hata anlamına gelen kodlara ayrılmaktadır.

 • 500 – Syntax error, command unrecognized – Kodlama hatası, komut tanınamadı.
 • 501 – Syntax error in parameters or arguments – Parametrelerde veya argümanlarda kodlama hatası.
 • 502 – Command not implemented – Komut uygulanamadı.
 • 503 – Bad sequence of commands – Kötü komut dizimi.
 • 504 – Command parameter not implemented – Komut parametresi uygulanmadı.
 • 510 – Check the recipient address – Alıcı adresi kontrol edin.
 • 512 – Domain can not be found. Unknown host. – Domain bulunamadı. Bilinmeyen host.
 • 515 – Destination mailbox address invalid – Hedef posta kutusu adresi geçersiz.
 • 517 – Problem with senders mail attribute, check properties – Gönderen postasının özelliklerinde sorun mevcut, kontrol ediniz.
 • 521 – Domain does not accept mail – Alan adı mail kabul etmiyor.
 • 522 – Recipient has exceeded mailbox limit – Alıcının posta kutusu dolu.
 • 523 – Server limit exceeded. Message too large – Sunucu limiti aşıldı. Mesaj çok büyük.
 • 530 – Access Denied. Authentication required – Erişim Reddedildi. Yetkilendirme gerekli.
 • 531 – Mail system Full – Mail sistemi Dolu.
 • 533 – Remote server has insufficient disk space to hold email – Uzak sunucunun diskinde posta tutacak kadar yeterli alan bulunmuyor.
 • 534 – Authentication mechanism is too weak. Message too big – Yetkilendirme  mekanizması çok zayıf. Mesaj çok büyük.
 • 535 – Multiple servers using same IP. Required Authentication – Aynı IP adresini birçok sunucu kullanıyor. Yetkilendirme Gerekli.
 • 538 – Encryption required for requested authentication mechanism – Seçilen yetkilendirme mekanizması için şifreleme gerekli.
 • 540 – Email address has no DNS Server – E-posta adresinde DNS sunucusu yok.
 • 541 – No response from host – Hosttan cevap alınamadı.
 • 542 – Bad Connection – Kötü Bağlantı.
 • 543 – Routing server failure. No available route – Sunucu yönlendirme başarısız. Müsait bir yol yok
 • 546 – Email looping – Eposta döngüsü.
 • 547 – Delivery time-out – Teslimat süresi sona erdi.
 • 550 – Requested action not taken: mailbox unavailable – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusu yok.
 • 551 – User not local; please try forward path – Kullanıcı yerel değil: lütfen yönlendirme yolunu deneyiniz.
 • 552 – Requested mail action aborted: exceeded storage allocation – İstenen mail işlemi sona erdi: ayrılan depolama alanı aşıldı.
 • 553 – Requested action not taken: mailbox name not allowed – İstenen işlem uygulanmadı: posta kutusunun izni yok.
 • 554 – Transaction failed – İşlem başarısız oldu.

 

En İyi Mail Programları veya En Çok Kullanılan E-posta Programları

Kaynak