SMTP Email Error 550 Kodu

E-posta iletilerinde çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemektedir. Teslim edilmeyen e-postalarda bir kod ve açıklama ile göndericilerine geri dönmektedir. Bu hata kodları ve açıklamaları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir. Genelde 550 hatası posta kutusu yok anlamına gelmekte ancak kendi içerisinde bir çok anlam barındırmaktadır.  

SMTP 550 Hata Kodu Ayrıntıları

550 hata kodu ayrıntıları:

 • 550 No such person at this address – Bu adreste böyle bir kişi yoktur.
 • 550 No such recipient here – Bu adreste böyle bir alıcı yoktur.
 • 550 No Such User Here – Bu adreste böyle bir kullanıcı yoktur.
 • 550 permanent failure for one or more recipients – Bir veya daha fazla alıcı için kalıcı hata meydana geldi.
 • 550 Recipient does not exist here – Alıcı burada mevcut değil.
 • 550 Recipient Rejected: No account by that name here – Alıcı Reddedildi – Bu isme sahip bir hesap yok.
 • 550 : invalid address – Geçersiz adres.
 • 550  No such user here – Böyle bir kullanıcı yok.
 • 550 aliciadres@alanadi.com…User unknown – Bilinmeyen kullanıcı.
 • 550 Rejected – Reddedildi.
 • 550 relaying denied – röle reddedildi
 • 550 Requested action not taken: mailbox unavailable – İstenen işlem gerçekleştirilemedi – posta kutusu müsait değil
 • 550 Requested action was not taken because this server doesn’t handle mail for that user – Sunucu bu kullanıcı için mail işlemlerini gerçekleştirmediği için istenen işlem gerçekleştirilemedi.
 • 550 sorry, no mailbox here by that name (#5.1.1) – üzgünüm, burada bu ada sahip bir posta kutusu yok.
 • 550 This user’s mailbox is full ([email protected]) – Try again later –  Bu kullanıcının posta kutusu dolu – Daha sonra tekrar deneyiniz.
 • 550 Unknown user – Bilinmeyen kullanıcı.
 • 550 unrouteable address – takip edilemeyen adres
 • 550 User [[email protected]] does not exist – Kullanıcı mevcut değil.
 • 550 User unknown – Kullanıcı bilinmiyor.

Tüm SMTP Hata Kodları