SMTP Email Error 552 Kodu

E-posta iletilerinde çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemektedir. Teslim edilmeyen e-postalarda bir kod ve açıklama ile göndericilerine geri dönmektedir. Bu hata kodları ve açıklamaları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir. Göndermiş olduğumuz e-postalarda alıcıdan gelen hata kodu 552 hatası ise alıcı adresin depolama alanı üzerinde oluşan problemden kaynaklanmaktadır. 

SMTP 552 Hata Kodu Ayrıntıları

 

552 hata kodu ayrıntıları:

 • 552 5.2.2 mailbox quota exceeded for this recipient – Bu alıcı için e-posta kutusu limiti aşıldı.
 • 552 5.2.2 User mailstore exceeded quota limit – Kullanıcı mail alanı sınırı aşıldı.
 • 552 5.2.3 Message exceeds local size limit – Mesaj yerel boyut sınırını aşıyor.
 • 552 5.2.3 message size exceeds fixed maximum message size – İleti, sabit azami mesaj boyutunu aşıyor.
 • 552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit – Mesaj boyut sabit limiti aşıyor.
 • 552 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum message size – İleti, sabit azami mesaj boyutunu aşıyor.
 • 552 5.3.4 message size limit exceeded at MAIL FROM – Posta Gönderen kısmında mesaj boyutu aşıldı.
 • 552 Backend Replied [mxlogic.net]: 5.3.4 Message size exceeds fixed maximum – Mesaj boyutu sabit limiti aştı.
 • 552 mail size or count over quota. – Mesaj boyutu veya sayısı kotayı aşıyor.
 • 552 message size exceeds maximum message size – Mesaj boyutu azami ileti sınırını aşıyor.
 • 552 size limit exceeded – Boyut sınırı aşıldı.
 • 552 too many messages in this mail box. - Bu posta kutusunda çok fazla mesaj bulunuyor.
 • 552 Transaction failed, remote said “550 failed: User does not exist.” – İşlem başarısız, diğer tarafın cevabı “550 başarısız: Kullanıcı mevcut değil”
 • 552-Requested mail action aborted: exceeded storage allocation – İstenen posta işlemi iptal edildi: depolama alanı limiti aşıldı.
 • 552-5.2.2 The email account that you tried to reach is over quota – Erişmeye çalıştığınız mail hesabı kotasını aşmış durumdadır.
 • 552-5.2.3 Your message exceeded Google’s message size limits. – İletinizin boyutu Google’ın belirlediği mesaj boyutu limitlerini aşmaktadır.
 • 552-5.7.0 Our system detected an illegal attachment on your message. – Sistemimiz mesajınızda yasaklı bir ek tespit etti.
 • 552 Virus found inside of the email – Mesaj içerisinde virüs  bulundu.
 • 552 5.2.0 Remote MTA 74.124.198.61: An URL contained in this message is blacklisted by – Mesaj içerisinde karalisteye ekli bir URL adresi bulunuyor.

Tüm SMTP Hata Kodları