SMTP Email Error 554 Kodu

E-posta iletilerinde çeşitli nedenlerden dolayı teslim edilmemektedir. Teslim edilmeyen e-postalarda bir kod ve açıklama ile göndericilerine geri dönmektedir. Bu hata kodları ve açıklamaları karşılaşılan sorunlara göre değişiklik göstermektedir. E-posta gönderimi yapan kişilerin en çok karşılaştığı hata kodlarından biri olan 554 hata kodu aslında gönderim işlemleri başarısız olduğunda karşımıza çıkmaktadır. 554 Hata kodu kendi arasında bir çok hata koduna ayrılmaktadır. 

SMTP 554 Hata Kodu Ayrıntıları

554 hata kodu ayrıntıları:

 • 554 RLY:B1
 • 554 delivery error: This user doesn’t have an account – Teslimat hatası: Kullanıcının hesabı yok.
 • 554 Denied (Mode: normal) – Reddedildi (Mod: Normal)
 • 554 Invalid recipient – Geçersiz alıcı
 • 554 Malformed mail denied! – Hatalı mail reddedildi!
 • 554 Message is not RFC compliant; missing “Date” header – Mesaj RFC uyumlu değil; “Tarih” başlığı eksik.
 • 554 Message not allowed – [PH01] Email not accepted for policy reasons – Mesaja izin verilmiyor. Politikalara uyumlu değil.
 • 554 Message permanently rejected – Mesaj kalıcı olarak reddedildi.
 • 554 Message refused – Mesaj reddedildi.
 • 554 no valid recipients – geçerli alıcı yok.
 • 554 rejected due to spam content – spam içeriği nedeniyle reddedildi.
 • 554 rejected due to virus – virüs nedeniyle reddedildi.
 • 554 <[email protected]>: Relay access denied – Röle erişimi reddedildi.
 • 554 Sorry, no mailbox here by that name. – Bu ada sahip bir posta kutusu burada yok.
 • 554 Spam detected – Spam tespit edildi.
 • 554 Spam violation, the content of your e-mail contains illegal characters, re-sent after examination – Spam ihlali, e-postanız geçersiz karakterler içeriyor, inceleyerek tekrar gönderiniz.
 • 554 Transaction Failed Spam Message not queued – İşlem Başarısız Spam Mesajı Kuyruğa Alınmadı .
 • 554 Virus found, message permanently rejected –  Virüs bulundu, mesaj kalıcı olarak reddedildi.

Tüm SMTP Hata Kodları